Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Změna vydavatele el. peněžního prostředku

Od 1.1.2019 je KORID LK výlučným správcem všech elektronických peněženek na platných kartách Opuscard.

Těsně před koncem roku došlo k dohodě se všemi stávajícími vydavateli elektronických peněžních prostředků (říkalo se jim kmenoví dopravci) o postoupení smluv s držiteli karet a převodu zůstatků na elektronických peněženkách karet Opuscard na transparentní účet krajské společnosti KORID LK, spol. s r.o. Završil se tak téměř roční proces vyjednávání s dopravci ČSAD Česká Lípa, ČSAD Liberec, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a TD BUS (nástupce společnosti BusLine,a.s.).

Elektronická peněženka na kartě Opuscard je oblíbeným nástrojem na bezhotovostní úhradu jízdného v dopravních prostředcích zahrnutých do integrovaného dopravního systému Libereckého kraje, který má název IDOL. Držitel karty si dobíjí kredit v příměstských autobusech nebo v informačních kancelářích dopravců a poté při zakoupení jízdenky kartou Opuscard může cestovat na jednu jízdenku s přestupy mezi všemi dopravními prostředky včetně MHD v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Turnově. Co je však podstatné a zajímavé, získá 20% slevu proti běžné ceně jízdenky uhrazené hotovostí.

V současné době je uhrazeno přibližně 15% jízd tímto způsobem a podíl vzrůstá od 1.9.2018, kdy došlo k razantnímu zlevnění jízdenek zakoupených kartou Opuscard.

KORID LK je již jediným vydavatelem elektronických peněžních prostředků na všech nově vydaných kartách od 1.9.2018. Cílem sjednocení správy všech i dříve vydaných karet pod jeden subjekt bylo primárně zjednodušit držitelům karet Opuscard práci s kartou, řešit svoje problémy s kartami, reklamovat, dobíjet či vybíjet elektronicky peněženky i jinde než jen u svého kmenového dopravce.

Sekundárním důvodem bylo spravovat tyto zůstatky (jde o téměř 6 mil. Kč) společností, která je vlastněna Libereckým krajem jako objednatelem veřejné dopravy a garantem systému OPUSCARD/IDOL. Držitelé karet se tak nemusí obávat o své zůstatky, pokud by dopravce ukončil svoji činnost v Libereckém kraji, jak se například stalo na začátku roku 2019 v Ústeckém kraji.

 Převzetí závazku původního kmenového dopravce ke správě svěřených elektronických peněz na KORID LK vyžaduje formální krok držitelů osobních karet Opuscard (na jméno, s fotografií), kteří mají karty vydané před 1.9.2018, aby při nejbližší návštěvě kterékoli informační kanceláře dopravců, Zákaznického centra v Evropském domě či ve Frýdlantské ulici v Liberci (např. při zakoupení časového kupónu či dobití elektronické peněženky) podepsali informovaný souhlas s postoupením původní žádosti/smlouvy, kterou uzavírali při vydání karty Opuscard s původním dopravcem, na KORID LK. Po podpisu bude karta v úrovni fotografie opatřena hologramem. Formulář je k dispozici na libovolném kontaktním místě OPUSCARD/IDOL a je možné si jej stáhnout v editovatelné podobě i z webu www.opuscard.cz a pak již jen vyplněný a podepsaný přinést (vhodné u dětí mladších 15 let, kde je nutný souhlas zákonného zástupce). Držitelů anonymních karet (bez fotografie) se to netýká, protože ti žádný předchozí souhlas nedávali.

 

Pár čísel:

Počet karet, kterých se převod týká: 158 tisíc

Počet karet užitých aspoň jednou v měsíci: 90 tisíc

Počet karet s nenulovým zůstatkem na kartě: 68 tisíc

Průměrná výše zůstatku na elektronické peněžence: 114 Kč

Nejvyšší zůstatek na kartě 2971 Kč (maximum jsou 3 tisíce Kč)

Celkový objem spravovaných zůstatků:7,8 mil. Kč

Měsíční objem dobití elektronických peněženek a úhrad z nich: 5,5 mil. Kč