Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Další odkazy

Informace o zpracování osobních údajů pro vyplácení nevyužitých kupónů IDOL:

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR, více informací na www.opuscard.cz) a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 

  1. Správcem osobních údajů je garant a provozovatel sytému IDOL/OPUSCARD je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO: 70891508.
  2. Zpracování osobních údajů může provádět v systému IDOL/OPUSCARD také zpracovatel stanovený správcem, jedná se o společnost KORID LK, spol. s r.o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 27267351.
  3. Účelem zpracování osobních údajů je vrácení části jízdného na základě článku 12.8. platných Smluvních přepravních podmínek (dále jen SPP), jedná o činnosti spojené s návratkou za nevyužité jízdné.
  4. Právním základem zpracování osobních údajů je splnění smlouvy mezi držitelem a provozovatelem systému IDOL/OPUSCARD.
  5. Zpracování osobních údajů provádí pověřené osoby systémově na základě písemné žádosti cestujících odeslané emailem včetně požadovaných dokladů uvedených výše. Při realizaci vyúčtování se využívají procesy Zúčtovacího centra IDOL. Na základě zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. Doklady a zpracovávané osobní údaje budou po 30 dnech od konce platnosti kupónu skartovány.
  6. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, číslo karty OPUSCARD, číslo bankovního účtu, e-mail.
  7. Subjekty údajů mají právo: požadovat od nás informace o zpracování osobních údajů; na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům; na výmaz osobních údajů; vznést námitku proti zpracování osobních údajů; odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů; obrátit se na nás nebo na dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů – Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) v případě pochybností o dodržování našich povinností v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
  8. Se všemi výše uvedenými požadavky se nám můžete ozvat na e-mailovou adresu info@korid.cz nebo na adrese U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec.