Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Infolinka - aktuální informace

01.09.2014

Na základě Vašich četných dotazů, zde jsou stručně základní informace:

- v případě dítěte do 15-ti let jedná ve věci (žádost, vyzvednutí karty) zákonný zástupce a dokládá narození a bydliště dítěte, buď platným občanským průkazem zákonného zástupce, pokud je dítě v OP uvedeno, nebo originálem rodného listu dítěte

- výroba karty je max. 21 dnů. O možnosti vyzvednutí můžete být informováni pomocí SMS na kontaktní mobil.

- výroba na počkání je možná pouze na Klientském centru ve Frýdlantské ulici, Liberec za expresní příplatek 90,- Kč

- kartu opuscard lze vydat pouze té osobě, která si o ni zažádala, v jiném případě pouze osobě, která předloží plnou moc (__).

- potvrzení o studiu pro dopravu vydává, eviduje a realizuje konkrétní dopravce.

Zpět na výpis aktualit